Σχετικά με την επιλογή μεθόδου επιφανειακής ολοκλήρωσης της σημειακής βροχόπτωσης στα νησιά του Αιγαίου - Τεχνικό Υπόμνημα

Δ. Κουτσογιάννης, Σχετικά με την επιλογή μεθόδου επιφανειακής ολοκλήρωσης της σημειακής βροχόπτωσης στα νησιά του Αιγαίου - Τεχνικό Υπόμνημα, Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου, Ανάθεση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανάδοχοι: ΤΕΜ, ΛΔΚ, Υδροεξυγιαντική, TERRAMENTOR, 4 pages, Αθήνα, 2005.

[doc_id=814]

[Ελληνικά]

Η έκθεση επιχειρεί να απαντήσει το ερώτημα, ποιά είναι η πιο δόκιμη μέθοδος για την επιφανειακή ολοκλήρωση της σημειακής βροχόπτωσης στα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου τα αποτελέσματά της να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη "Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος Αιγαίου". Η ύπαρξη πολλών νησιών, η μικρή πυκνότητα του βροχομετρικού δικτύου και η γεωγραφική μεταβλητότητα της βροχόπτωσης στη περιοχή του Υδατικού Διαμερίσματος του Αιγαίου, καθώς και ο ειδικοί στόχοι της μελέτης (μελέτη διαχείρισης γενικού χαρακτήρα) είναι οι κυριότεροι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη για την επιστημονική προσέγγιση αυτού του ζητήματος

PDF Πλήρες κείμενο (267 KB)

Σχετικό έργο: Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου