Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου

[proj_id=140]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2003–Δεκέμβριος 2008

Ανάθεση: Υπουργείο Ανάπτυξης

Ανάδοχοι:

  1. ΤΕΜ
  2. ΛΔΚ
  3. Υδροεξυγιαντική
  4. TERRAMENTOR

Έγγραφα: