Σχετικά με το πρόβλημα της διάβρωσης και πρόσχωσης στην περιοχή ανάντη του Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου

Δ. Κουτσογιάννης, Σχετικά με το πρόβλημα της διάβρωσης και πρόσχωσης στην περιοχή ανάντη του Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, 5 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.

[doc_id=817]

[Ελληνικά]

Στη λοφώδη περιοχή ανάντη (δυτικά) του Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, στην οποία παλιότερα, κατά τη μεταλλευτική/βιομηχανική λειτουργία του Λαυρίου είχαν αποτεθεί σκουριές, έγινε ένα έργο προστασίας από τη ρύπανση λόγω των σκουριών. Συγκεκριμένα, επιχώθηκαν οι σκουριές με εδαφικά υλικά σε βάθος περί το 0.50 m. Ωστόσο, τα εδαφικά υλικά έχουν ήδη διαβρωθεί έντονα από την βροχή και επιφανειακή απορροή στο επικλινές τμήμα της περιοχής, ενώ η οριζόντια περιοχή στο πόδι του επικλινούς τμήματος έχει λειτουργήσει ως κώνος απόθεσης των φερτών υλικών. Μετά από διερεύνηση του προβλήματος προτείνονται προσωρινά και οριστικά έργα για την επίλυσή του.

PDF Πλήρες κείμενο (612 KB)