Αναλυτικό βιογραφικό υπόμνημα Δημήτρη Κουτσογιάννη

Αναλυτικό βιογραφικό υπόμνημα Δημήτρη Κουτσογιάννη, Αθήνα, Ιούλιος 2007.

[doc_id=823]

[Ελληνικά]

Βλέπε επίσης: http://www.itia.ntua.gr/dk/activities

Σημείωση:

Αυτό το βιογραφικό υπόμνημα δεν είναι ενημερωμένο (έχει συνταχθεί το 2007 και είναι αρχειοθετημένο για την πληρότητα του αρχείου). Ενημερωμένα στοιχεία του βιογραφικού υπομνήματος μπορούν να βρεθούν στη θέση http://www.itia.ntua.gr/dk-el/activities.