Έκθεση 1

Δ. Κωνσταντινίδης, Έκθεση 1, Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: Δ. Κωνσταντινίδης, 114 pages, Αθήνα, 1984.

[doc_id=829]

[Ελληνικά]

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού