Κουτσογιάννης, Δ., και Χ. Κοκκώσης (επιμέλεια), Πρακτικά

Κουτσογιάννης, Δ., και Χ. Κοκκώσης (επιμέλεια), Πρακτικά, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

[doc_id=830]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4593 KB)