Μετά 20 έτη: Τι έχι αλλάξει - και τι όχι

V. Klemeš, 20 years later: What has changed - and what hasn't, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

[Μετά 20 έτη: Τι έχι αλλάξει - και τι όχι]

[doc_id=831]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5508 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: