Ενσωμάτωση ενός μοντέλου διαχείρισης ταμιευτήρα (RMM-NTUA)

A. Efstratiadis, S. Kozanis, I. Liagouris, and E. Safiolea, Migration of a reservoir management model (RMM-NTUA), 1st OpenMI Life Workshop, Aquafin, Aartselaar, Belgium, 2007.

[Ενσωμάτωση ενός μοντέλου διαχείρισης ταμιευτήρα (RMM-NTUA)]

[doc_id=834]

[Αγγλικά]

Περιγράφεται το πρωτότυπο μοντέλο RMM-NTUA (Reservoir Management Model), το οποίο αναπαριστά τη λειτουργία ταμιευτήρα πολλαπλού σκοπού, εισάγοντας κανόνες λειτουργίας που ορίζουν ποσοστά επιθυμητών απολήψεων για κάθε χρήση νερού, συναρτήσει της στάθμης. Επιπλέον, εξηγείται η υλοποίηση του λογισμικού και η βήμα προς βήμα προσαρμογή του στο περιβάλλον του OpenMI.

PDF Πλήρες κείμενο (1401 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.openmi-life.org/events/workshop.php?lang=0