Επιπτώσεις σεναρίων κλιματικής αλλαγής στην αξιοπιστία ταμιευτήρα

E. Safiolea, I. Liagouris, A. Efstratiadis, and S. Kozanis, Impact of climate change scenarios on the reliability of a reservoir, 2nd OpenMI-Life and Association Workshops On Integrated Modelling for Integrated Water Management, CEH, Wallingford, UK, 2007.

[Επιπτώσεις σεναρίων κλιματικής αλλαγής στην αξιοπιστία ταμιευτήρα]

[doc_id=842]

[Αγγλικά]

Περιγράφεται η διασύνδεση του υδρολογικού μοντέλου ΜΙΚΕ11 με το μοντέλο RMM-NTUA, στα πλαίσια του συστήματος επικοινωνίας OpenMI, και η εφαρμογή των παραπάνω για την προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Σμοκόβου, για διάφορα σενάρια βροχοπτώσεων (κανονικό, 10% μείωση, 10% αύξηση)

PDF Πλήρες κείμενο (1638 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.openmi-life.org/events/secondWorkshop.php?lang=0