Περιγραφή βάσης δεδομένων του openmeteo

A. Christofides, Openmeteo database description, 8 pages, 2005.

[Περιγραφή βάσης δεδομένων του openmeteo]

[doc_id=845]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (840 KB)

Σημείωση:

Το openmeteo ήταν ιδέα για τη δημιουργία ανοιχτής βάσης μετεωρολογικών δεδομένων, διαθέσιμης από το web. Αυτό το κείμενο περιγράφει τη βάση δεδομένων.