Ανάδυση αντι-εμμονής και εμμονής μέσα από ένα ντετερμινιστικό μοντέλο-παιχνίδι

D. Koutsoyiannis, Emergence of antipersistence and persistence from a deterministic toy model, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 05615, doi:10.13140/RG.2.2.30919.09122, European Geosciences Union, 2008.

[Ανάδυση αντι-εμμονής και εμμονής μέσα από ένα ντετερμινιστικό μοντέλο-παιχνίδι]

[doc_id=846]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30919.09122

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Del Monte, E., M. Feroci, Y. Evangelista, E. Costa, I. Donnarumma, I. Lapshov, F. Lazzarotto, L. Pacciani, M. Rapisarda, P. Soffitta, A. Argan, G. Barbiellini, F. Boffelli, A. Bulgarelli, P. Caraveo, P.W. Cattaneo, A. Chen, F. D'Ammando, G. Di Cocco, F. Fuschino, M. Galli, F. Gianotti, A. Giuliani, C. Labanti, P. Lipari, F. Longo, M. Marisaldi, S. Mereghetti, E. Moretti, A. Morselli, A. Pellizzoni, F. Perotti, G. Piano, P. Picozza, M. Pilia, M. Prest, G. Pucella, A. Rappoldi, S. Sabatini, E. Striani, M. Tavani, M. Trifoglio, A. Trois, E. Vallazza, S. Vercellone, V. Vittorini, A. Zambra, L. A. Antonelli, S. Cutini, C. Pittori, B. Preger, P. Santolamazza, F. Verrecchia, P. Giommi, L. Salotti, A year-long AGILE observation of Cygnus X-1 in hard spectral state, Astronomy and Astrophysics, 520 (10), 2010, Art. no. A67, doi: 10.1051/0004-6361/200913104, 2010.