Η λειψυδρία στη Αιθιοπία: Μια πρώτη προσέγγιση

Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ε. Αραπάκη, Η λειψυδρία στη Αιθιοπία: Μια πρώτη προσέγγιση, Εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Αιθιοπία, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.23556.12165, Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Ξηρασία στην Αιθιοπία "ΕΛΛΑΣ - ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2000", Γενικό Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα, 2000.

[doc_id=85]

[Ελληνικά]

Μέσα από μια συνοπτική περιγραφή του πλαισίου των προβλημάτων υδατικών πόρων σε παγκόσμια κλίμακα, αναδεικνύεται ο μονιμότερος χαρακτήρας των προβλημάτων λειψυδρίας στην Αιθιοπία που ξεπερνά τη σημερινή συγκυρία της ξηρασίας. Τα προβλήματα αυτά συναρτώνται πρωτίστως με το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης της χώρας και δεν οφείλονται σε απουσία φυσικής προσφοράς νερού. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται και περιγράφεται συνοπτικά η ελληνο-αιθιοπική πρωτοβουλία για την κατασκευή ενός μικρού υδραυλικού έργου που αναμένεται να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη μιας περιοχής με 14 000 κατοίκους.

PDF Πλήρες κείμενο (123 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23556.12165