Φοιτητολόγιο του ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων – Οδηγίες Χρήσης

Γ. Καραβοκυρός, Φοιτητολόγιο του ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων – Οδηγίες Χρήσης, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2008.

[doc_id=853]

[Ελληνικά]

Οδηγίες χρήσης για το λογισμικό PostgraDB, το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το 2007 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών από την ώρα που θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΔΠΜΣ έως την αποφοίτησή τους. Είναι σε θέση να εκτυπώνει με παραμετροποιημένο τρόπο έγγραφα, πιστοποιητικά και καταστάσεις, καθώς και να πραγματοποιεί σύνθετες αναζητήσεις και στατιστικές αναλύσεις παρουσιάζοντάς τις σε μορφή γραφημάτων και πινάκων.

PDF Πλήρες κείμενο (1798 KB)