Η ανοβρία ως ευκαιρία για γόνιμη σκέψη

Δ. Κουτσογιάννης, Η ανοβρία ως ευκαιρία για γόνιμη σκέψη, Καθημερινή, 16 March 2008.

[doc_id=855]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_16/03/2008_262854

Σημείωση:

Η εφημερίδα άλλαξε τον τίτλο σε "Εξανεμίστηκαν όσα διασώσαμε"