Το τηλεμετρικό μετεωρολογικό δίκτυο ΜΕΤΕΟΝΕΤ

A. Grammatikoyiannis, N. Mamassis, E. Baltas, and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider area (Meteonet). A real time approach from point to areal measurements, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

[Το τηλεμετρικό μετεωρολογικό δίκτυο ΜΕΤΕΟΝΕΤ]

[doc_id=867]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (230 KB)