Επισκόπηση μεθόδων εκτίμησης ισοδύναμου ύψους νερού χιονόπτωσης

Ι. Δημάκος, Επισκόπηση μεθόδων εκτίμησης ισοδύναμου ύψους νερού χιονόπτωσης, Διπλωματική εργασία, 110 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2006.

[doc_id=868]

[Ελληνικά]

Στην διπλωματική αυτή εργασία εξετάζεται το χιόνι και οι διάφορες σχετικές παράμετροι που το επηρεάζουν. Επίσης δίνονται πληροφορίες για τη σημασία που έχει η μορφή αυτή κατακρημνίσματος στην υδρολογία. Στην ελληνική βιβλιογραφία δίνονται ελάχιστα στοιχεία για το φαινόμενο αυτό, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία για τη μορφή αυτή κατακρήμνισης. Στην εργασία γίνονται αναφορές για τη διαδικασία δημιουργίας των χιονονιφάδων και κατ’ επέκταση της χιονόπτωσης, καθώς επίσης και ορισμένες πληροφορίες για τη σημειακή μέτρηση της με όργανα χιονομετρίας. Το φαινόμενο αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι το χιόνι αποτελεί μικρό ποσοστό κατακρημνίσματος στο υδρολογικό ισοζύγιο, που επηρεάζει όμως τους υδρολογικούς υπολογισμούς στα έργα πολιτικού μηχανικού. Το χιόνι αποτελεί παράγοντα ο οποίος υπάρχει στην επιφάνεια του εδάφους συγκεκριμένων περιοχών, που με κατάλληλες συνθήκες απορρέει και αποτελεί κομμάτι του υδρολογικού κύκλου. Επομένως είναι σημαντικό το γεγονός να συνυπολογιστεί κατά τον υδρολογικό σχεδιασμό μειώνοντας την πιθανότητα αστοχίας κατά την κατασκευή ενός έργου. Σε βιβλιογραφικές αναφορές του εξωτερικού έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη μορφή αυτή κατακρήμνισης αφού το χιόνι αποτελεί σημαντικό παράγοντα του υδρολογικού ισοζυγίου και πολλές φορές είναι η μορφή κατακρήμνισης με το μεγαλύτερο ποσοστό εισροής. Επομένως, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ο ακριβής υπολογισμός της ποσότητας του χιονιού που κατακρημνίζεται. Για το σκοπό αυτό έχουν μελετηθεί και ερευνηθεί μοντέλα για τον υπολογισμό του ύψους του χιονοστρώματος και του ισοδύναμου ύψους νερού χιονόπτωσης που απορρέει κατά την τήξη του χιονιού, καθώς επίσης έχουν προταθεί και εφαρμοστεί μέθοδοι υπολογισμού της έκτασης της χιονοκάλυψης με ποιο πολύπλοκες μεθόδους και διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για την επεξεργασία των δεδομένων που παράγονται. Με τη βοήθεια της τεχνολογικής προόδου οι μέθοδοι αυτοί γίνονται ολοένα και πιο συνεπείς με μικρά ποσοστά σφάλματος (δορυφόροι, χρήση πτητικών μέσων).

PDF Πλήρες κείμενο (820 KB)