Διερεύνηση χωρικής κατανομής κλιματικών μεταβλητών στον Ελληνικό χώρο

Φ. Αναγνωστοπούλου, Διερεύνηση χωρικής κατανομής κλιματικών μεταβλητών στον Ελληνικό χώρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 83 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2006.

[doc_id=872]

[Ελληνικά]

Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της χωρικής κατανομής των κλιματικών μεταβλητών και η εφαρμογή τους στον ελληνικό χώρο μέσω του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η διερεύνηση που επιχειρείται περιλαμβάνει τη μέτρηση, καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία των κλιματικών δεδομένων που προέρχονται από 40 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία κλιματικών χαρτών. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων των τιμών διαφόρων κλιματικών μεταβλητών σε 40 σταθμούς στον ελληνικό χώρο για 32 συνεχόμενα έτη (1965-1996). Οι 40 σταθμοί αφορούν 5 περιοχές της Πελοποννήσου, 3 περιοχές της Αττικής, 4 περιοχές της Κρήτης, 2 περιοχές της Εύβοιας, 14 περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και περιοχές στα νησιά Χίος, Σκύρος, Σάμος, Ρόδος, Νάξος, Μυτιλήνη, Μήλος, Λήμνος, Κύθηρα, Κέρκυρα, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά. Τα κλιματικά δεδομένα ήταν διαθέσιμα μέσω των μηνιαίων μετεωρολογικών δελτίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) και αφορούσαν στοιχεία για τη μέση μηνιαία θερμοκρασία, τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία, τη μέση μηνιαία ατμοσφαιρική πίεση στη στάθμη της θάλασσας, την σχετική υγρασία, τη νέφωση, το ολικό ύψος υετού, το μέγιστο ύψος υετού 24ωρου, καθώς και τις ημέρες υετού. Μία σημαντική παρατήρηση που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι οι 40 σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν είναι όλοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και προφανώς έχουν κατασκευαστεί σε μέρη όπου υπάρχουν αεροδρόμια. Έτσι, λοιπόν οι σταθμοί αυτοί δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του αναγλύφου της Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σταθμοί μέτρησης μετεωρολογικών μεταβλητών σε μεγάλα υψόμετρα, όπως για παράδειγμα στις κορυφές της Πίνδου. Στη συνέχεια, με κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων αυτών έγινε η εισαγωγή της βάσης δεδομένων στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGis), όπου και έγινε η παραγωγή των κλιματικών χαρτών με βάση τις μηνιαίες τιμές των κλιματικών μεταβλητών με ιστογράμματα και στους 40 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χάρτες του ολικού ύψους βροχής, όπου παρατηρούμε έντονα ότι στη Δυτική Ελλάδα οι βροχοπτώσεις είναι αρκετά πιο έντονες από την Ανατολική και νησιωτική Ελλάδα, καθώς και της σχετικής υγρασίας, αλλά και της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας. Επίσης, αναλύθηκαν οι μέθοδοι χωρικής ολοκλήρωσης μετεωρολογικών μεταβλητών και δημιουργήθηκε μία σειρά χαρτών με την εφαρμογή της μεθόδου Kriging για τις μέσες ετήσιες τιμές της βροχόπτωσης, της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στον ελληνικό χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο (1992 KB)