Από την κλιματική βεβαιότητα στην κλιματική στοχαστική (Εναρκτήρια Ομιλία)

D. Koutsoyiannis, From climate certainties to climate stochastics (Opening Lecture), IHP 2008 Capri Symposium: “The Role of Hydrology in Water Resources Management”, Capri, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.28481.15205/1, UNESCO, International Association of Hydrological Sciences, 2008.

[Από την κλιματική βεβαιότητα στην κλιματική στοχαστική (Εναρκτήρια Ομιλία)]

[doc_id=880]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28481.15205/1

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία, Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι, Κλίμα και στοχαστική