Προσομοίωση υδατικού συστήματος Βόρειας Ρόδου

Γ. Βακαλάς, Προσομοίωση υδατικού συστήματος Βόρειας Ρόδου, Μεταπτυχιακή εργασία, 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2008.

[doc_id=882]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσομοίωση του υδατικού συστήματος της Βόρειας Ρόδου. Η Βόρεια Ρόδος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των υδατικών αναγκών της με την αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού του ενιαίου υδροφόρου συστήματος που αναπτύσσεται στο τμήμα αυτό. Η αξιοποίηση αυτή στηρίζεται στην χρήση μεγάλου αριθμού γεωτρήσεων και σε μικρότερο βαθμό την εκμετάλλευση του πηγαίου δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται επίσης και η αξιοποίηση των επιφανειακών απορροών με την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, καθώς και του σημαντικού έργου του φράγματος του Γαδουρά. Από άποψη επάρκειας του υδατικού δυναμικού, η σημερινή κατάσταση κρίνεται ως ικανοποιητική με κάλυψη των αναγκών χωρίς την ανάπτυξη ιδιαίτερων πιέσεων, πλην αυτών που ανέφεραν ορισμένοι δήμοι κατά τα ξηρά έτη. Παρόλα αυτά οι αυξανόμενοι ρυθμοί τουριστικής ανάπτυξης και κατ’ επέκταση η αύξηση της ζήτησης για νερό θέτουν ένα ζήτημα εκτίμησης της μελλοντικής επάρκειας του συστήματος. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί και τον κυρίοτερο στόχο της εργασίας.

PDF Πλήρες κείμενο: