Διαχείριση αστικών υδατικών συστημάτων: Επισημάνσεις - προβληματισμοί - απόψεις

Δ. Κουτσογιάννης, Διαχείριση αστικών υδατικών συστημάτων: Επισημάνσεις - προβληματισμοί - απόψεις, Νερό και Περιβάλλον, Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.24499.84006, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

[doc_id=89]

[Ελληνικά]

Μετά από μια εισαγωγική παρουσίαση γενικών εννοιών για τα αστικά υδατικά συστήματα και τη διαχείρισή τους, παρουσιάζεται αναλυτικά η οργάνωση των δεδομένων ως απαραίτητη υποδομή για τη διαχείριση. Στη συνέχεια αναλύεται το υποσύστημα υδροδότησης και το υποσύστημα αστικής απορροής της Αθήνας. Στο τελευταίο δίνεται έμφαση, γιατί, όπως διαπιστώνεται, είναι το πιο παθολογικό υδατικό υποσύστημα της Αθήνας και προτείνονται στρατηγικές για την αντιμετώπισή τόσο της ποσοτικής, όσο και της ποιοτικής διάστασής του.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24499.84006

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, A. N. Angelakis, and G. Tchobanoglous, Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 134 (1), 45–54, doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:1(45), 2008.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kallis, G., and H. Coccossis, Managing water for Athens: from the hydraulic to the rational growth paradigm, European Planning Studies, 11(3), 245-261, 2003.