Ο μετεωρολογικός σταθμός του ΕΜΠ

Α. Χριστοφίδης, Ο μετεωρολογικός σταθμός του ΕΜΠ, 50 pages, Ιούνιος 1999.

[doc_id=892]

[Ελληνικά]

Εσωτερικό τεύχος που περιγράφει το μετεωρολογικό σταθμό, το ιστορικό και το λογισμικό του. Το μεγαλύτερο μέρος δεν ισχύει πια (π.χ. το Κεφάλαιο 5 έχει αντικατασταθεί από την τεκμηρίωση του λογισμικού, που βγαίνει με man deltacom).

PDF Πλήρες κείμενο (730 KB)

Κατηγορίες: Λογισμικό