Διερεύνηση της αξιοπιστίας των κλιματικών μοντέλων

Γ. Αναγνωστόπουλος, Διερεύνηση της αξιοπιστίας των κλιματικών μοντέλων, Διπλωματική εργασία, 99 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2009.

[doc_id=893]

[Ελληνικά]

Η αξιοπιστία των προβλέψεων για το κλίμα, που γίνονται με βάση τα κλιματικά μοντέλα, ελάχιστα έχει διερευνηθεί, κυρίως σε χωρικές κλίμακες μικρότερες της ηπειρωτικής. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα αυτά ανάγονται σε μικρότερες γεωγραφικές κλίμακες και χρησιμοποιούνται άκριτα από υδρολόγους και άλλους επιστήμονες για να κάνουν τις αντίστοιχες εξειδικευμένες προβλέψεις. Σε αυτήν την εργασία γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων διάφορων μοντέλων με χρονοσειρές (100 ετών τουλάχιστον) θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων από 55 σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Επίσης γίνεται επιφανειακή ολοκλήρωση στις ΗΠΑ με βάση ιστορικές χρονοσειρές από 70 σταθμούς και γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα κλιματικά μοντέλα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχός τους σε υπο-ηπειρωτική κλίμακα. Και στις δυο περιπτώσεις, της σημειακής και της επιφανειακής σύγκρισης, η επίδοση των μοντέλων είναι απογοητευτική, κυρίως σε 30-ετή (κλιματική) χρονική κλίμακα. Άρα οι προβλέψεις που γίνονται μέσω των κλιματικών μοντέλων δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες και ένα συχνό επιχείρημα ότι τα μοντέλα λειτουργούν σωστά σε μεγαλύτερες γεωγραφικές κλίμακες καταρρίπτεται.

PDF Πλήρες κείμενο (5090 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.