Σχέση απόληψης-αξιοπιστίας ταμιευτήρα και συχνότητα πολυετών ξηρασιών για εισροές ταμιευτήρα με ή χωρίς ομοιοθετική συμπεριφορά

A. Katerinopoulou, K. Kagia, M. Karapiperi, A. Kassela, A. Paschalis, G.-M. Tsarouchi, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Reservoir yield-reliability relationship and frequency of multi-year droughts for scaling and non-scaling reservoir inflows, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 8063, doi:10.13140/RG.2.2.12542.79682, European Geosciences Union, 2009.

[Σχέση απόληψης-αξιοπιστίας ταμιευτήρα και συχνότητα πολυετών ξηρασιών για εισροές ταμιευτήρα με ή χωρίς ομοιοθετική συμπεριφορά]

[doc_id=899]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/poster_programme/816

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι, Εργασίες φοιτητών