Πιθανοτική περιγραφή της βροχής σε όλες τις χρονικές κλίμακες

S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, An all-timescales rainfall probability distribution, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 13469, doi:10.13140/RG.2.2.23867.41762, European Geosciences Union, 2009.

[Πιθανοτική περιγραφή της βροχής σε όλες τις χρονικές κλίμακες]

[doc_id=902]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23867.41762