Προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων για εφαρμογή στοχαστικού μοντέλου βροχής πολλών θέσεων

V. Montesarchio, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, Preliminary data analysis for a multisite rainfall stochastic model implementation, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 8689, European Geosciences Union, 2009.

[Προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων για εφαρμογή στοχαστικού μοντέλου βροχής πολλών θέσεων]

[doc_id=903]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (108 KB)

Βλέπε επίσης: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/poster_programme/1187