Εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής με ελάχιστη εξάρτηση από δεδομένα

A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimation of potential evapotranspiration with minimal data dependence, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 1937, doi:10.13140/RG.2.2.27222.86089, European Geosciences Union, 2009.

[Εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής με ελάχιστη εξάρτηση από δεδομένα]

[doc_id=905]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27222.86089

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Tegos, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, A parsimonious regional parametric evapotranspiration model based on a simplification of the Penman-Monteith formula, Journal of Hydrology, 524, 708–717, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.03.024, 2015.
2. A. Tegos, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and K. H. Hamed, An R function for the estimation of trend signifcance under the scaling hypothesis- application in PET parametric annual time series, Open Water Journal, 4 (1), 66–71, 6, 2017.
3. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.
4. A. Tegos, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, RASPOTION - A new global PET dataset by means of remote monthly temperature data and parametric modelling, Hydrology, 9 (2), 32, doi:10.3390/hydrology9020032, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Tabari, H., P. H. Talaee, P. Willems, and C. Martinez, Validation and calibration of solar radiation equations for estimating daily reference evapotranspiration at cool semi-arid and arid locations, Hydrological Sciences Journal, 2014.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών