Αναζητώντας φειδωλές περιγραφές στην υδρολογία και την τεχνολογία υδατικών πόρων (προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, Seeking parsimony in hydrology and water resources technology (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 11469, doi:10.13140/RG.2.2.20511.97443, European Geosciences Union, 2009.

[Αναζητώντας φειδωλές περιγραφές στην υδρολογία και την τεχνολογία υδατικών πόρων (προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=906]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20511.97443

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.
2. A. Tegos, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, A parsimonious regional parametric evapotranspiration model based on a simplification of the Penman-Monteith formula, Journal of Hydrology, 524, 708–717, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.03.024, 2015.