Διαχείριση πολλαπλών ταμιευτήρων με το OpenMI

C. Makropoulos, E. Safiolea, A. Efstratiadis, E. Oikonomidou, and V. Kaffes, Multi-reservoir management with OpenMI, OpenMI-LIFE Pinios Workshop, Volos, 2009.

[Διαχείριση πολλαπλών ταμιευτήρων με το OpenMI]

[doc_id=919]

[Αγγλικά]

Περιγράφεται μια εφαρμογή διαχείρισης δύο ταμιευτήρων, η διασύνδεση των οποίων γίνεται μέσω του συστήματος επικοινωνίας OpenMI. Ο πρώτος είναι ο υφιστάμενος ταμιευτήρας Σμοκόβου, ενώ ο δεύτερος είναι ένας υποθετικός αρδευτικός ταμιευτήρας που τοποθετείται στην ανάντη υπολεκάνη της Ξυνιάδας.

PDF Πλήρες κείμενο (719 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.openmi-life.org/events/pinios-workshop.php?lang=0