Ολοκληρωμένη μοντελοποίηση ενός συστήματος ποταμού-ταμιευτήρα με χρήση του Open-MI

E. Safiolea, A. Efstratiadis, S. Kozanis, I. Liagouris, and C. Papathanasiou, Integrated modelling of a River-Reservoir system using OpenMI, OpenMI-LIFE Pinios Workshop, Volos, 2009.

[Ολοκληρωμένη μοντελοποίηση ενός συστήματος ποταμού-ταμιευτήρα με χρήση του Open-MI]

[doc_id=920]

[Αγγλικά]

Περιγράφεται η διασύνδεση του υδρολογικού μοντέλου ΜΙΚΕ11 με το μοντέλο RMM-NTUA, στα πλαίσια του συστήματος επικοινωνίας OpenMI, και η εφαρμογή των παραπάνω για την προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Σμοκόβου.

PDF Πλήρες κείμενο (2349 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.openmi-life.org/events/pinios-workshop.php?lang=0