Ολοκληρωμένη διαχείριση υδροσυστημάτων με τη χρήση ενός εξελιγμένου υπολογιστικού συστήματος: βελτιστοποίηση σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων μέσω του μοντέλου Υδρονομέας και με χρήση μιας προσέγγισης στοχαστικής προσομοίωσης

G. Robidou, Gestion intégrée des hydrosystèmes par l' utilisation d'un système d' informations avancé: optimisation de systèmes complexes de ressources en eau grâce au modèle Hydronomeas, utilisant une approche de simulation stochastique, Course work, 37 pages, Ecole National du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg, Σεπτέμβριος 2009.

[Ολοκληρωμένη διαχείριση υδροσυστημάτων με τη χρήση ενός εξελιγμένου υπολογιστικού συστήματος: βελτιστοποίηση σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων μέσω του μοντέλου Υδρονομέας και με χρήση μιας προσέγγισης στοχαστικής προσομοίωσης]

[doc_id=925]

[Γαλλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (813 KB)

Σημείωση:

Έκθεση στα πλαίσια της πρακτικής εξάσκησης των τριτοετών φοιτητών του Πολυτεχνείου του Στρασβούργου.