Φυλαχτείτε απ' τους σωτήρες!

D. Koutsoyiannis, Beware saviors!, Climate Science (by Roger Pielke Sr.), 2 pages, doi:10.13140/RG.2.2.23765.83688, 2009.

[Φυλαχτείτε απ' τους σωτήρες!]

[doc_id=936]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (42 KB)

Βλέπε επίσης: http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2009/11/24/beware-saviors-by-demetris-koutsoyiannis/

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Pielke, R. Jr., The Climate Fix: What Scientists and Politicians Won't Tell You About Global Warming, 376 pp., Basic Books, New York, 2010.

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική