Τρόποι αντιμετώπισης καταστροφών από φυσικούς κινδύνους

Ν. Παπαμαργαρίτης, Τρόποι αντιμετώπισης καταστροφών από φυσικούς κινδύνους, Διπλωματική εργασία, 88 pages, Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού, Αθήνα, 2009.

[doc_id=947]

[Ελληνικά]