Χάρτες κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την οδηγία 2007/60 της ΕΕ-Εφαρμογή στον Πηνειό ποταμό

Ε. Μπουρλής, Χάρτες κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την οδηγία 2007/60 της ΕΕ-Εφαρμογή στον Πηνειό ποταμό, Μεταπτυχιακή εργασία, 98 pages, 2009.

[doc_id=948]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3003 KB)