Το πρόβλημα των πλημμυρών της Αθήνας: Στρατηγική αντιμετώπισης

Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Το πρόβλημα των πλημμυρών της Αθήνας: Στρατηγική αντιμετώπισης, Αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.35719.60320, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1995.

[doc_id=95]

[Ελληνικά]

Η επικαιρότητα της καταιγίδας της 21-22/10/1994 επανέφερε στο προσκήνιο την κρισιμότητα και επικινδυνότητα των πλημμυρών, που συγκριτικά με τους σεισμούς παρουσιάζει στην Αττική, σε περίοδο εκατονταετίας, πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Η διάγνωση των αιτιών αναφέρεται σε φυσικά (γεωμορφολογικά και κλιματολογικά) αίτια, την εκτεταμένη αστικοποίηση, το ψαλίδισμα και την ανεπαρκή διευθέτηση των φυσικών υδατορευμάτων, την υποβάθμιση και την ανεπαρκή συντήρηση και επιτήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, τα παρωχημένα κριτήρια σχεδιασμού, την απουσία μετρητικής και ερευνητικής υποδομής. Προϋποθέσεις διατύπωσης αντιπλημμυρικής στρατηγικής αποτελούν η συνολική κάλυψη του λεκανοπεδίου, ο εντοπισμός και η απογραφή των προβλημάτων απορροής, η σύνδεση με το γενικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό, η χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων. Οι στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι (α) καταγραφή και απεικόνιση ζωνών πλημμυρικής επικινδυνότητας, (β) στήριξη των έργων και ενεργειών σε αξιόπιστες μετρήσεις, (γ) νέα κριτήρια και μέθοδοι σχεδιασμού συλλεκτήρων και έργων ανάσχεσης, (δ) συνολικό πρόγραμμα ιεράρχησης έργων, και (ε) σύστημα πρόβλεψης - παρακολούθησης - προειδοποίησης.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35719.60320

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and G. Baloutsos, Analysis of a long record of annual maximum rainfall in Athens, Greece, and design rainfall inferences, Natural Hazards, 22 (1), 29–48, doi:10.1023/A:1008001312219, 2000.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Lasda, O., A. Dikou and Ε. Papapanagiotou, Flash Flooding in Attika, Greece: Climatic Change or Urbanization? AMBIO: A Journal of the Human Environment, DOI:10.1007/s13280-010-0050-3, 2010.