Πλημμύρες και αντιπλημμυρικά έργα - Δράσεις στον Πηνειό ποταμό

Ι. Αδάμογλου, Πλημμύρες και αντιπλημμυρικά έργα - Δράσεις στον Πηνειό ποταμό, Διπλωματική εργασία, 105 pages, Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού, 2010.

[doc_id=955]

[Ελληνικά]

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τις πλημμύρες που έπληξαν τα τελευταία χρόνια την Θεσσαλία και συγκεκριμένα τις περιοχές στη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού, καθώς και τα αντιπλημμυρικά έργα-δράσεις (πρόγνωση, προειδοποίηση, οδηγίες προστασίας, καταμερισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων κλπ) στον εν λόγω ποταμό και κατ’επέκταση στην χώρα μας. Η σοβαρότητα του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός της περιοχής στηρίζει το εισόδημά του κατά κύριο λόγο στην γεωργία και την κτηνοτροφία και η επανάληψη των πλημμυρικών φαινομένων νομοτελειακά οδηγεί στην οικονομική καταστροφή.