Κάτι παλιό, κάτι καινούργιο, κάτι κόκινο, κάτι μπλε

D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, F. Watkins, and C. Gardner, Something old, something new, something red, something blue, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 1–3, 2010.

[Κάτι παλιό, κάτι καινούργιο, κάτι κόκινο, κάτι μπλε]

[doc_id=959]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (340 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626660903525294

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), 13–22, 2007.
2. D. Koutsoyiannis, H. Yao, and A. Georgakakos, Medium-range flow prediction for the Nile: a comparison of stochastic and deterministic methods, Hydrological Sciences Journal, 53 (1), 142–164, doi:10.1623/hysj.53.1.142, 2008.
3. D. Koutsoyiannis, A. Montanari, H. F. Lins, and T.A. Cohn, Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research—DISCUSSION of “The implications of projected climate change for freshwater resources and their management”, Hydrological Sciences Journal, 54 (2), 394–405, doi:10.1623/hysj.54.2.394, 2009.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering, Hydrology Research, 45 (1), 2–22, doi:10.2166/nh.2013.092, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrol. Sci. J., 56(2), 199-211, 2011.
2. Re, V., and & G. M. Zuppi, Influence of precipitation and deep saline groundwater on the hydrological systems of Mediterranean coastal plains: a general overview, Hydrol. Sci. J., 56 (6), 966–980, 2011.