ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας

Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.

[doc_id=968]

[Ελληνικά]

Ημερίδα στην οποία παρουσιάζεται το υπολογιστικό πλαίσιο Υδροσκόπιο, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Γ΄ φάσης του έργου “Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας”. Γίνεται σύνδεση με τις προηγούμενες φάσεις του έργου, εξηγείται η φιλοσοφία υλοποίησης του αναβαθμισμένου συστήματος και εξηγούνται οι κύριες συνιστώσες του (υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Λογισμικό