Υδροσκόπιο: Από το χθες στο αύριο

Δ. Κουτσογιάννης, Υδροσκόπιο: Από το χθες στο αύριο, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.19283.17447, Αθήνα, 2010.

[doc_id=971]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19283.17447