Τρισδιάστατη ανέλιξη Hurst-Kolmogorov για τη μοντελοποίηση πεδίων βροχής

P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Paschalis, Three dimensional Hurst-Kolmogorov process for modelling rainfall fields, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-979-1, doi:10.13140/RG.2.2.29844.30088, European Geosciences Union, 2010.

[Τρισδιάστατη ανέλιξη Hurst-Kolmogorov για τη μοντελοποίηση πεδίων βροχής]

[doc_id=979]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29844.30088

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών