Βέλτιστη συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών σε υδρομετεωρολογικές χρονοσειρές

Y. Dialynas, P. Kossieris, K. Kyriakidis, A. Lykou, Y. Markonis, C. Pappas, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Optimal infilling of missing values in hydrometeorological time series, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-9702, doi:10.13140/RG.2.2.23762.56005, European Geosciences Union, 2010.

[Βέλτιστη συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών σε υδρομετεωρολογικές χρονοσειρές]

[doc_id=981]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23762.56005

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Rianna, M., E. Ridolfi, L. Lorino, L. Alfonso, V. Montesarchio, G. Di Baldassarre, F. Russo and F. Napolitano, Definition of homogeneous regions through entropy theory, 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods for Hydrology and Water Resources Management, Tunis, Tunisia, 2012.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι, Εργασίες φοιτητών