Σύντομος φόρος τιμής στον Vit Klemeš

D. Koutsoyiannis, A brief tribute to Vit Klemeš, IAHS/STAHY Workshop--Advances in Statistical Hydrology, Taormina, Sicily, Italy, 24 May 2010.

[Σύντομος φόρος τιμής στον Vit Klemeš]

[doc_id=986]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (44 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.iahs.info/history/klemes.htm