Η μνήμη στο κλίμα και πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνούνται (Προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, Memory in climate and things not to be forgotten (Invited talk), 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, doi:10.13140/RG.2.2.17890.53445, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010.

[Η μνήμη στο κλίμα και πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνούνται (Προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=991]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17890.53445

Σημείωση:

Συζητήσεις για την εργασία σε ιστολόγια: Climate audit, The Climate Scam.

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική, Εργασίες που συζητήθηκαν σε ιστολόγια