Ανάλυση της απαίτησης περιβαλλοντικής ροής με ενσωμάτωση της έννοιας της αποτελεσματικής παροχής

D. Zarris, Analysis of the environmental flow requirement incorporating the effective discharge concept, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, Athens, 1125–1130, International Association of Hydraulic Research, National Technical University of Athens, 2010.

[Ανάλυση της απαίτησης περιβαλλοντικής ροής με ενσωμάτωση της έννοιας της αποτελεσματικής παροχής]

[doc_id=992]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (187 KB)