Θεανώ (Άνυ) Ηλιοπούλου: Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

ΕΔΙΠ, Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Δρ. Μηχανικός

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

  1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

    2008–2011

    [proj_id=152]

    Περισσότερες πληροφορίες