Γιώργος Καρακατσάνης

Οικονομολόγος, Υποψήφιος Δρ.
georgios@itia.ntua.gr

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

Δημοσιευμένο έργο

Publications in scientific journals

 1. A. Liakopoulou, C. Makropoulos, D. Nikolopoulos, K. Monokrousou, and G. Karakatsanis, An urban water simulation model for the design, testing and economic viability assessment of distributed water management systems for a circular economy, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 14, doi:10.3390/environsciproc2020002014, 2020.
 2. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.
 3. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.
 4. C. Makropoulos, E. Rozos, I. Tsoukalas, A. Plevri, G. Karakatsanis, L. Karagiannidis, E. Makri, C. Lioumis, K. Noutsopoulos, D. Mamais, K. Ripis, and T. Lytras, Sewer-mining: A water reuse option supporting circular economy, public service provision and entrepreneurship, Journal of Environmental Management, 216, 285–298, doi:10.1016/j.jenvman.2017.07.026, 2018.
 5. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Data and code for the exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Data in Brief, 13 (700-702), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.074, 2017.
 6. G. Karakatsanis, D. Roussis, Y. Moustakis, N. Gournari, I. Parara, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Energy, variability and weather finance engineering, Energy Procedia, 125, 389–397, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.073, 2017.
 7. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Energy, 134 (902-918), 16 pages, doi:10.1016/j.energy.2017.06.074 0360-5442, 2017.
 8. G. Karakatsanis, Exergy and the economic process, Energy Procedia, 97, 51–58, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.018, 2016.

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. P. Mavritsakis, A. G. Pettas, I. Tsoukalas, G. Karakatsanis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-8758, European Geosciences Union, 2019.
 2. G. Karakatsanis, E. Kontarakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Hydroclimate and agricultural output in developing countries, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-13059-1, European Geosciences Union, 2018.
 3. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
 4. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18598-2, European Geosciences Union, 2018.
 5. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Statistical and stochastic comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18608-2, European Geosciences Union, 2018.
 6. A. Gkolemis, P. Dimitriadis, G. Karakatsanis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic investigation of the intermittent behaviour of wind; application to renewable energy resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-15979-3, European Geosciences Union, 2018.
 7. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for hourly solar radiation process applied in renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16275-2, European Geosciences Union, 2018.
 8. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.
 9. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Engonopoulos, K. Mavroyeoryos, I. Deligiannis, G. Karakatsanis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and H. Tyralis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10495-4, doi:10.13140/RG.2.2.10529.81767, European Geosciences Union, 2017.
 10. D. Roussis, I. Parara, N. Gournari, Y. Moustakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and G. Karakatsanis, Energy, variability and weather finance engineering, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-16919, European Geosciences Union, 2017.
 11. G. Karakatsanis, and S. Bierbach, Entropy of Egypt’s virtual water trade gravity field, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14763-3, European Geosciences Union, 2016.
 12. M. Malik, Z. Nisar, and G. Karakatsanis, Socioeconomic dynamics of water quality in the Egyptian Nile, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-17104, European Geosciences Union, 2016.
 13. G. Karakatsanis, Energy and the capital of nations, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-18530-1, European Geosciences Union, 2016.
 14. G. Karakatsanis, Exergy and the economic process, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.
 15. G. Karakatsanis, Energy and the agroeconomic complexity of Ethiopia, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.
 16. G. Karakatsanis, H. Tyralis, and K. Tzouka, Entropy, pricing and productivity of pumped-storage, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.
 17. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Analysis of the electricity demand of Greece for optimal planning of a large-scale hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5643, European Geosciences Union, 2015.
 18. G. Karakatsanis, Entropy, pumped-storage and energy system finance, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-11759, European Geosciences Union, 2015.
 19. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
 20. G. Karakatsanis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Entropy, recycling and macroeconomics of water resources, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, European Geosciences Union, 2014.
 21. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.
 22. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy and reliability of water use via a statistical approach of scarcity, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.24450.68809, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

Miscellaneous works

 1. Γ. Καρακατσάνης, Ι. Αποστολόπουλος, Γ. Αλεξίου, Π. Σταμούλη, Ι. Φουντουλάκης, Σ. Μπατέλης, Ι. Δημάκος, Ε. Φελώνη, Ε. Μόσχου, Ν. Μπουντάς, Ν. Μπομπότη, Δ. Μπουζιώτας, Π. Δήμας, και Ε. Σεπετζή, Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση;, Αθήνα, 4 July 2013.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Publications in scientific journals

 1. A. Liakopoulou, C. Makropoulos, D. Nikolopoulos, K. Monokrousou, and G. Karakatsanis, An urban water simulation model for the design, testing and economic viability assessment of distributed water management systems for a circular economy, Environmental Sciences Proceedings, 21 (1), 14, doi:10.3390/environsciproc2020002014, 2020.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/2060/1/documents/environsciproc-02-00014.pdf (992 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2673-4931/2/1/14

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1970/1/documents/sustainability-11-02657-v3.pdf (6450 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/9/2657

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.

  [Προκαταρκτική στοχαστική ανάλυση της αβεβαιότητας των φυσικών διεργασιών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές παρέχουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχονται από φαινόμενα που σχετίζονται είτε με ατμοσφαιρικές ή γεωφυσικές διεργασίες, η μη προβλεψιμότητα είναι εγγενής στα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας. Ένα καινοτόμο και απλό στοχαστικό εργαλείο, το κλιμακόγραμμα, επιλέχθηκε για να εξετάσει το βαθμό μη προβλεψιμότητας. Εφαρμόζοντας το κλιμακόγραμμα στις σχετικές χρονοσειρές και χωρικές σειρές μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό μη προβλεψιμότητας κάθε διεργασίας μέσω της παραμέτρου Hurst, ήτοι ενός δείκτη του ποσοτικοποιεί το επίπεδο αβεβαιότητας. Όλες οι εξεταζόμενες διεργασίες εμφανίζουν μια παράμετρο Hurst μεγαλύτερη του 0.5, που υποδηλώνει αυξημένη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να είναι αξιόπιστα διαχειρίσιμες και οικονομικά αποδοτικές μόνο μέσω στοχαστικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας, για το οποίο γίνεται μια πιλοτική εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος, με τη χρήση στοχαστικής ανάλυσης, για το οποίο δείχνουμε πώς η αβεβαιότητα (σε όρους μεταβλητότητας) των υδρομετεωρολογικών διεργασιών εισόδου τροποποιεί την αβεβαιότητα των τιμών ενέργειας εξόδου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1864/1/documents/adgeo-45-193-2018.pdf (559 KB)

  Βλέπε επίσης: https://www.adv-geosci.net/45/193/2018/

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. C. Makropoulos, E. Rozos, I. Tsoukalas, A. Plevri, G. Karakatsanis, L. Karagiannidis, E. Makri, C. Lioumis, K. Noutsopoulos, D. Mamais, K. Ripis, and T. Lytras, Sewer-mining: A water reuse option supporting circular economy, public service provision and entrepreneurship, Journal of Environmental Management, 216, 285–298, doi:10.1016/j.jenvman.2017.07.026, 2018.

 1. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Data and code for the exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Data in Brief, 13 (700-702), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.074, 2017.

  [Δεδομένα και κώδικας για την διερευνητική ανάλυση της χρονικής ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα]

  Παρουσιάζονται δεδομένα και κώδικας για την οπτικοποίηση των δεδομένων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και καιρικά κλιματικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. Τα δεδομένα ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν ωριαίες ζητήσεις, προβλέψεις εβδομάδας που γίνονται από το διαχειριστή καθώς και τιμές ενέργειας. Ακόμη παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες στην Αθήνα και το ΑΕΠ της Ελλάδας

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1825/1/documents/DataAndCode.pdf (127 KB)

 1. G. Karakatsanis, D. Roussis, Y. Moustakis, N. Gournari, I. Parara, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Energy, variability and weather finance engineering, Energy Procedia, 125, 389–397, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.073, 2017.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1734/1/documents/weather_finance_procedia.pdf (872 KB)

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

 1. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Energy, 134 (902-918), 16 pages, doi:10.1016/j.energy.2017.06.074 0360-5442, 2017.

  [Διευρεύνηση δεδομένων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα]

  The electrical energy demand (EED) in Greece for the time period 2002-2016 is investigated. The aim of the study is to introduce a framework for the exploratory data analysis (EDA) of the EED in the time domain. To this end, the EED at the hourly, daily, seasonal and annual time scale along with the mean daily temperature and the Gross Domestic Product (GDP) of Greece are visualized. The forecast of the EED provided by the Greek Independent Power Transmission Operator (IPTO) is also visualized and is compared with the actual EED. Furthermore, the EED pricing system is visualized. The results of the study in general confirm and summarize the conclusions of previous relevant studies in Greece, each one treating a single topic and covering shorter and earlier time periods. Furthermore, some unexpected patterns are observed, which if not considered carefully could result to dubious models. Therefore, it is shown that the EDA of the EED in the time domain coupled with weather-, climate-related and socio-economic variables is essential for the building of a model for the short-, medium- and long-term EED forecasting, something not highlighted in the literature.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1722/1/documents/EDA_electricity_2017.pdf (3406 KB)

 1. G. Karakatsanis, Exergy and the economic process, Energy Procedia, 97, 51–58, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.018, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1858/1/documents/EGYPRO_Karakatsanis_EGU_2016_18746_Final.pdf (769 KB)

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. P. Mavritsakis, A. G. Pettas, I. Tsoukalas, G. Karakatsanis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-8758, European Geosciences Union, 2019.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση των υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Η ολοκληρωμένη μοντελοποίηση των υβριδικών συστημάτων νερού-ενέργειας, που περιλαμβάνουν συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, διατάξεις αντλησιοταμίευσης, και άλλες υδραυλικές υποδομές, που αποσκοπούν στο να καλύψουν συνδυασμένες χρήσεις νερού και ενέργειας, είναι ένα πρόβλημα με υψηλές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, τέτοια συστήματα διέπονται από σημαντικές αβεβαιότητες που εκτείνονται σε όλες τις σχετικές διεργασίες εισόδου, φυσικές και ανθρωπογενείς (ήτοι υδρομετεωρολογικές φορτίσεις και ζητήσεις νερού-ενέργειας, αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, η καθημερινή λειτουργία τέτοιων συστημάτων υπόκειται σε πολλαπλές πολυπλοκότητες, λόγω των ανταγωνιστικών χρήσεων, περιορισμών και οικονομικών συμφερόντων. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα μια μελλοντική διαμόρφωση του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Ικαρίας, στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης που περιλαμβάνει: (α) μια γεννήτρια συνθετικών χρονοσειρών που αναπαριστά τις στατιστικές και στοχαστικές ιδιότητες (ήτοι τις περιθώριες κατανομές, αυτο- και ετεροσυσχετίσεις) όλων των διεργασιών εισόδου, σε πολλαπλές κλίμακες, και (β) ένα μοντέλο προσομοίωσης που υλοποιεί την ωριαία λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να εκτιμήσει τις σχετικές ροές νερού, ενέργειας και χρημάτων. Το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται σε δύο μελέτες περίπτωσης, ήτοι τον βέλτιστο σχεδιασμό βασικών συνιστωσών του συστήματος, και τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μιας υποθετικής αγοράς ενέργειας, που περιλαμβάνει διαφορετικούς παρόχους ενέργειας και αντίστοιχες πηγές ηλεκτρισμού, συμβατικές και ανανεώσιμες.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G. Karakatsanis, E. Kontarakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Hydroclimate and agricultural output in developing countries, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-13059-1, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1817/1/documents/EGU2018-13059-1.pdf (33 KB)

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο:

 1. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18598-2, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1810/1/documents/EGU2018-18598-2.pdf (31 KB)

 1. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Statistical and stochastic comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18608-2, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1809/1/documents/EGU2018-18608-2.pdf (31 KB)

 1. A. Gkolemis, P. Dimitriadis, G. Karakatsanis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic investigation of the intermittent behaviour of wind; application to renewable energy resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-15979-3, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1795/1/documents/EGU2018-15979-3.pdf (33 KB)

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for hourly solar radiation process applied in renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16275-2, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1790/1/documents/EGU2018-16275-2.pdf (32 KB)

 1. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.

  [Η αβεβαιότητα των ατμοσφαιρικών διεργασιών στον σχεδιασμό υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  Τα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο εξαρτώνται συνήθως από μονάδες καυσίμου πετρελαίου, με υψηλό μοναδιαίο κόστος. Ένα υβριδικό σύστημα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικές και ηλιακές μονάδες, θα μπορούσε να μειώσει αυτό το κόστος, παρέχοντας επίσης πιο φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις. Ωστόσο, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιόητα που δεν επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτού του δυναμικού.Συνεπώς, ένα πιο εξελιγμένο πλαίσιο που κατά κάποιον τρόπο ενσωματώνει την υπόψη αβεβαιότητα θα μπορούσε να βελτιώσει την επίδοση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, περιγράφουμε διάφορες στοχαστικές και οικονομικές πτυχές αυτού του πλαισίου. Ειδικότερα, διερευνούμε τις ετεροσυσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και της ζήτησης ενέργειας, τη δυνατότητα μίξης των ανανεώσιμων με συμβατικές πηγές και σε ποιο βαθμό αξιοπιστίας, και κρίσιμα οικονομικά υποσυστήματα όπως τα παράγωγα καιρού. Μια πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου παρουσιάζεται για ένα απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου Πελάγους.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1689/1/documents/EGU2017oral_16781_final.pdf (3038 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Engonopoulos, K. Mavroyeoryos, I. Deligiannis, G. Karakatsanis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and H. Tyralis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10495-4, doi:10.13140/RG.2.2.10529.81767, European Geosciences Union, 2017.

  [Προσομοίωση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα απομακρυσμένο νησί για τον βέλτιστο σχεδιασμό ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1684/2/documents/EGU2017_CrossCorr-EnergyDemand.pdf (2668 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. D. Roussis, I. Parara, N. Gournari, Y. Moustakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and G. Karakatsanis, Energy, variability and weather finance engineering, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-16919, European Geosciences Union, 2017.

  [Ενέργεα, μεταβλητότητα και οικονομική μηχανική του καιρού]

  Συμπληρωματικό υλικό:

 1. G. Karakatsanis, and S. Bierbach, Entropy of Egypt’s virtual water trade gravity field, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14763-3, European Geosciences Union, 2016.

  Πλήρες κείμενο:

 1. M. Malik, Z. Nisar, and G. Karakatsanis, Socioeconomic dynamics of water quality in the Egyptian Nile, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-17104, European Geosciences Union, 2016.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G. Karakatsanis, Energy and the capital of nations, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-18530-1, European Geosciences Union, 2016.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G. Karakatsanis, Exergy and the economic process, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1856/1/documents/EGU_2016_GK_18476.pdf (3812 KB)

 1. G. Karakatsanis, Energy and the agroeconomic complexity of Ethiopia, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G. Karakatsanis, H. Tyralis, and K. Tzouka, Entropy, pricing and productivity of pumped-storage, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1854/1/documents/EGU_2016_GK_15481.pdf (3409 KB)

 1. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Analysis of the electricity demand of Greece for optimal planning of a large-scale hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5643, European Geosciences Union, 2015.

  [Ανάλυση ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας]

  Εξετάζουμε το Ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού για την περίοδο 2002-2014. Αναλύουμε τα δεδομένα ζήτησης σε διάφορες χρονικές κλίμακες (ωριαία, ημερήσια, εποχιακή και ετήσια) και τα συσχετίζουμε με την μέση ημερήσια θερμοκρασία και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας για την ίδια χρονική περίοδο. Η πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης, ένα προϊόν του Ελληνικού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, συγκρίνεται επίσης με το φορτίο ζήτησης. Παράγουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με την αλλαγή του σχήματος ενεργειακής ζήτησης μετά το έτος 2010. Αυτή η αλλαγή σχετίζεται με την μείωση του ΑΕΠ, κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 2010-2014. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός συστήματος ενεργειακής πρόβλεψης, το οποίο θα αποτελέσει τμήμα ενός πλαισίου για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού ανανεώσιμου συστήματος ενέργειας, στο οποίο η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G. Karakatsanis, Entropy, pumped-storage and energy system finance, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-11759, European Geosciences Union, 2015.

  [Εντροπία, αντλησιοταμίευση και οικονομικά του ενεργειακού συστήματος]

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1528/1/documents/EGU2015-11759-2.pdf (35 KB)

 1. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας: η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Αχελώου-Πηνειού]

  Στο πλαίσιο του έργου «Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη» (CRESSENDO), αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαχείριση μεγάλης κλίμακας υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η μεθοδολογία κια τα σχετικά υπολογιστκά εργαλεία ελέγχονται σε δύο μεγάλες γειτονικές λεκάνες της Ελλάδας (Αχελώος, Πηνειός) που εκετίνονται σε 15 500 km2 (12% της Ελληνικής επικράτειας). Ο ποταμός Αχελώος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απορροή και φιλοξενεί το ~40% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, η πεδιάδα της Θεσσαλίας που αποστραγγίζεται στον Πηνειό – μια αγροτική περιοχή κλειδί για την εθνική οικονομία – υποφέρει συχνά από ανεπάρκεια νερού και συστηματική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι δύο λεκάνες συνδέονται μέσω έργων εκτροπής, υφιστάμενων και δομολογημένων, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοναδικό υδροσύστημα μεγάλης κλίμακας, το μέλλον του οποίου υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης. Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζεται ως ένα υποθετικά κλειστό, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα, ώστε να αξιολογηθούν οι προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης των υδατικών και ενεργειακών πόρων του. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται μια αποτελεσματική διαμόρφωση των αναγκαίων υδραυλικών έργων και έργων ανανεώσιμης ενέργειας, μέσω ολοκληρωμένης μοντελοποίησης του υδατικού και ενεργειακού ισοζυγίου της περιοχής. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση, υποθέτοντας ότι μέρος της ζήτησης καλύπτεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ενώ η περίσσεια ή το έλλειμμα ενέργειας ρυθμίζεται μέσω των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, που είναι εξοπλισμένα και με διατάξειας αντλησιοταμίευσης. Ο γενικός στόχος είναι να εξετάσουμε κάτω από ποιες συνθήκες είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο ένα πλήρως ανανεώσιμο σύστημα ενέργειας σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα.

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό:

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17726.69440

  Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

  1. Stamou, A. T., and P. Rutschmann, Pareto optimization of water resources using the nexus approach, Water Resources Management, 32, 5053-5065, doi:10.1007/s11269-018-2127-x, 2018.
  2. Stamou, A.-T., and P. Rutschmann, Optimization of water use based on the water-energy-food nexus concept: Application to the long-term development scenario of the Upper Blue Nile River, Water Utility Journal, 25, 1-13, 2020.

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Entropy, recycling and macroeconomics of water resources, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, European Geosciences Union, 2014.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1852/1/documents/EGU_2014_Karakatsanis_et_al_2.pdf (1012 KB)

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.

  [Εντροπία, τιμολόγηση και μακροοικονομικά των συστημάτων άντλησης-ταμίευσης]

  Προτείνουμε ένα σχήμα τιμολόγησης για τον εμπλουτισμό της μακροοικονομικής επίδοσης συστημάτων αντλησιοταμίευσης, που βασίζεται στις στατιστικές ιδιότητες τόσο των γεωφυσικών όσο και των οικονομικών μεταβλητών. Το κύριο επιχείρημα αφορά στην ανάγκη ενός πλαισίου οικονομικών τιμών που αφορούν στον βασικό ενεργειακό πόρο. Αυτός ορίζεται ως η πηγή που περιέχει τον λογαριασμό της ενέργειας αναφοράς όλων των εμπλεκόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ελαχιστοποιεί όλη τη σχετιζόμενη αβεβαιότητας. Στην περίπτωση των συστημάτων αντλησιοταμίευσης, η βασική πηγή είναι το νερό των ταμιευτήρων, ως σημείο αναφοράς όλων των συνδεόμενων διαλειπουσών ΑΠΕ. Η αβεβαιότητα όλων των εμπλεκόμενων φυσικών και οικονομικών διεργασιών μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στατιστικά μέσω της εντροπίας. Η σχέση μεταξύ των εντροπιών όλων των σχετιζόμενων ΑΠΕ είναι αυτή που σχηματοποιεί το μακροοικονομικό καθεστώς του ενοποιημένου συστήματος νερού και ενέργειας. Συνακόλουθα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εντροπία των προτύπων ανεμου, ηλιακής ακτινοβολίας και βροχόπτωσης, καθώς και η εντροπία των οικονομικών διεργασιών – όπως οι προτιμήσεις της ζήτησης για άμεση ενεργειακή χρήση ή αποθήκευση για μελλοντική διαθεσιμότητα. Στα μακροοικονομικά της αντλησιοταμίευσης, πρέπει ακόμη να εισαχθεί μια τιμή για το έλλειμμα χωρητικότητας των ταμιευτήρων, ώστε να διαμορφωθεί ένα πεδίο τιμολόγησης με άνω και κάτω όρια για τη μακροχρόνια ευστάθεια του εύρους τιμών και την εξασφάλιση θετικών εσόδων καθαρής ενέργειας, που αποτελεί το μείζον ζήτημα στης γενικευμένης ανάπτυξης των τεχνολογιών αντλησιοταμίευσης.

  Πλήρες κείμενο:

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy and reliability of water use via a statistical approach of scarcity, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.24450.68809, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Εντροπία και αξιοπιστία χρήσης νερού μέσω στατιστικής προσέγγισης της λειψυδρίας]

  Το άρθρο εξετάζει την οικονομική αξιοπιστία της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων κάτω από ένα στοχαστικό πλαίσιο. Οι Hoekstra & Mekonnen (2012) παρέχουν δεδομένα χρήσης νερού για αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Η τρέχουσα εργασία χρησιμοποιεί αυτά τα ευρήματα συνδυάζοντας τις υδρολογικές διεργασίες με την αξιοπιστία της οικονομικής χρήσης μέσω μιας τατιστικής προσέγγισης της λειψυδρίας. Το νερό που λαμβάνεται από τον υδρολογικό κύκλο δεν είναι ποτέ μονίμως περιορισμό, παρά μόνο δημιουργεί προσωρινή λειψυδρία μέσω της ανταγωνιστικής χρήσης των οικονομικά περιορισμένων χρήσιμων ιδιοτήτων του (όπως η ποιότητά του). Το ποσοστό αναπλήρωσης των ταμιευήρων καθαρού νερού περιορίζεται και η επιστροφή του νερού στη φυσική του διαδρομή απαιτεί ενέργεια και χρόνο. Συνεπώς, η πραγματκή υποβάθμιση της οικονομίας μέσω της εντατικοποίησης της χρήσης του νερού, της εκτροπής ενός υδατικού πόρου από τη φυσική υδρολογική του διαδρομή και της τελικής υποβάθμισής του μετά τη χρήση είναι η άμεση διαθεσιμότητά του, η οποία είναι ισοδύναμη με την αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς η οικονομία προσεγγίζει το φυσικό όριο διαθεσιμότητας της υδροδότησης. Ο Georgescu-Roegen (1986) πρότεινε μια σχέση μεταξύ της αυξημένης διασποράς και αβεβαιότητας της παροχής ενός πόρου με την εντροπία, που στην περίπτωση του νερού μπορεί να ερμηνευτεί ως αύξηση της πιθανότητας προσωρινού ελλείμματος.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1389/1/documents/Kos_Karakatsanis.pdf (736 KB)

  Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24450.68809

Miscellaneous works

 1. Γ. Καρακατσάνης, Ι. Αποστολόπουλος, Γ. Αλεξίου, Π. Σταμούλη, Ι. Φουντουλάκης, Σ. Μπατέλης, Ι. Δημάκος, Ε. Φελώνη, Ε. Μόσχου, Ν. Μπουντάς, Ν. Μπομπότη, Δ. Μπουζιώτας, Π. Δήμας, και Ε. Σεπετζή, Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση;, Αθήνα, 4 July 2013.

  Σημείωση:

  Επιστημονική εκδήλωση των φοιτητών του μαθήματος "Διαχείριση Υδατικών Πόρων". Συντονιστές: Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης (διδάσκοντες)

  Διατίθεται και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση. Εκτεταμένο ρεπορτάζ παρουσιάστηκε από την εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (βλ. και την έντυπη μορφή σε αναρτημένο αρχείο παραπάνω), ενώ το θέμα καλύφθηκε και διαδικτυακά (π.χ Econews, Infowar).

  Πλήρες κείμενο:

  Συμπληρωματικό υλικό: