Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1 – δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

2 έγγραφα.

Presentations and publications in workshops

  1. Ι. Σπυράκος, Ι. Σταματάκη, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάλυση γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 2η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1992.

    [doc_id=109]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Ι. Σπυράκος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 1η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1991.

    [doc_id=113]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο