Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο" – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, και Μ. Αφτιάς, Τεχνική έκθεση, Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Αφτιάς, 20 pages, Αθήνα, 2004.

    [doc_id=803]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο