Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου – καταχωρημένα τεύχη

2 έγγραφα.

Εκθέσεις τεχνολογικών μελετών

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Απαιτούμενα έργα για την εξασφάλιση της θεσμοθετημένης οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 22 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.

    [doc_id=943]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Διερεύνηση οικολογικής παροχής, Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου, Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε., 88 pages, Αθήνα, Μάιος 2009.

    [doc_id=942]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο