Ειδική Τεχνική Μελέτη για την Οικολογική Παροχή από το Φράγμα Στράτου

[proj_id=153]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Ιούνιος 2009

Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχος: ECOS Μελετητική Α.Ε.

Έγγραφα: