Μελέτη επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακαβιώτη – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Εκθέσεις τεχνολογικών μελετών

  1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Μαρκόνης, Υδρολογική μελέτη λεκάνης Ξηριά Μαγνησίας, Μελέτη επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακαβιώτη, Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Ανάδοχος: Γραφείο Μαχαίρα, Αθήνα, 2010.

    [doc_id=966]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο